Terug naar overzicht
± min

Meer openheid bij medische kunstfouten!

Patiëntenfederatie NPCF vindt het een goede zaak dat de maatregelen tegen artsen, therapeuten of apothekers die in de fout zijn gegaan, in begrijpelijke tekst openbaar worden gemaakt. De NPCF vindt het besluit van Minister Schippers een stap in de goede richting naar meer openheid in de gezondheidszorg.

Dankzij de maatregel krijgen patiënten en ook werkgevers in de zorg beter zicht op zaken die niet goed gaan. De NPCF vindt het belangrijk dat patiënten kunnen inzien of en waarom een zorgverlener geschorst is. Op basis van onder andere die informatie kunnen patiënten hun keuze voor de juiste zorgverlener baseren.

De NPCF heeft er altijd op aangedrongen om meer openheid te geven over eventuele tuchtzaken en maatregelen, en om ook berispingen en waarschuwingen op te nemen in het BIG-register, waarin de bevoegdheid van een zorgverlener staat vermeld. De informatie in het BIG register moet ook goed vindbaar en toegankelijk worden voor patienten.

De NPCF vindt dat er een einde moet komen aan de doofpotcultuur in ziekenhuizen. Artsen en bestuurders moeten elkaar meer aanspreken op hun functioneren in plaats van elkaar ten koste van de patiënt de hand boven het hoofd te houden.

Bron: NPCF