Terug naar overzicht
± min

Melding medische misser zonder sancties

DEN HAAG - 1 februari 2007.
Zorgverleners in een ziekenhuis die een medische fout melden, kunnen dat voortaan doen zonder dat ze meteen sancties hoeven te vrezen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg zal bij onderzoek naar verwijtbare fouten geen informatie gebruiken uit interne meldsystemen van ziekenhuizen.

Dat staat in een overeenkomst, die artsenorganisatie KNMG en koepels van ziekenhuizen, artsen, verpleegkundigen en patiënten hebben ondertekend. Minister Hans Hoogervorst (Volksgezondheid) nam het document donderdag in ontvangst.

Vanaf 1 januari 2008 kunnen zorgverleners in ziekenhuizen incidenten zonder directe consequenties gaan melden. De verwachting is dat de patiënt hiermee gebaat is omdat artsen en verpleegkundigen nu sneller aangeven wat er mis is gegaan. Hierdoor kunnen ziekenhuizen gebreken in de zorg beter en sneller herstellen.

Fouten
De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat per jaar veel mensen sterven of zieker worden, omdat artsen en ander medisch personeel fouten maken. De fouten hoeven niet altijd medische gevolgen te hebben voor de patiënt. Maar het kan ook zijn dat ze de gezondheidszorg veel extra werk opleveren en dus extra geld kosten.

Het kabinet hamerde op betere procedures bij de behandeling van patiënten en meer mogelijkheden voor het personeel om fouten te melden. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid bekeek de KNMG op welke manier die meldpunten het best zouden kunnen werken.

Interne meldsystemen
In tegenstelling tot de inspectie wil het Openbaar Ministerie (OM) op dit moment de mogelijkheid open houden inzage te krijgen in informatie uit interne meldsystemen. Pas als duidelijk is hoe deze eruit gaan zien, wil justitie op dit punt eventueel afspraken maken. De KNMG hoopt dat ook justitie zich terughoudend zal opstellen om zorgverleners die fouten willen melden niet af te schrikken.