Terug naar overzicht
± 0 min

Minder letselschade bij kinderen door veilige school zone!

De gemeente Amterdam heeft het bedrijf DHV (dat is een advies/ingenieursbure) opdracht gegeven de inrichting van schoolzones, verspreid over Nederland, aandachtig te bestuderen. DHV heeft voor de gemeente een zogenaamde leidraad opgesteld.

In deze leidraad zijn de uitkomsten van het onderzoek verwoord aangaande de inrichting van tien schoolzones verspreid over Nederland. Deze leidraad is voor de gemeente Amsterdam een handvat om beleidstechnische maatregelen te nemen. Zij weten dan beter waar ze moeten beginnen, welke stappen noodzakelijk zijn en welke oplossingen er zijn om schoolzones veiliger te maken. Van belang hierbij is natuurlijk dat kinderen geen letsel oplopen door ongevallen die eenvoudig in deze zones ontstaan.

Bij het inrichten van schoolzones zijn veel partijen betrokken zijn als ouders, kinderen, verkeerskundigen, omwonenden, de scholen zelf en de politie. Gekeken is hoe je die allemaal meeneemt bij het ontwikkelen van de plannen. Een zone in een drukke stadswijk vraagt om een andere aanpak dan in een plattelandsgemeente. Daarom heeft DHV tien verschillende schoolzones onderzocht, zodat een gevarieerd beeld ontstaat. Voor de verkeersveiligheid is het belangrijk dat een schoolzone goed herkenbaar is. De herkenbaarheid is het grootst wanneer een gemeente dezelfde aanpak kiest voor alle schoolzones. Ook is het belangrijk te kijken naar de omgeving. Geertje Hegeman an het bureau: ’Kleurrijke paaltjes hebben in een rustige wijk van Purmerend bijvoorbeeld wel effect, terwijl je op een drukke plaats in Amsterdam de omgeving juist moet versoberen. Versoberen valt in een drukke omgeving beter op dan nog meer opvallende elementen toe te voegen.’  Afhankelijk van de schoollocatie komen er nog verschillende andere aspecten kijken bij het inrichten van een veilige schoolzone. Hegeman: ‘De belangrijkste vraagstukken gaan over snelheid en parkeerproblemen. Zo blijkt de inzet van hekjes en paaltjes effectief te werken om verkeerd parkeren te voorkomen. Betaald parkeren werkt in de praktijk niet. Gemeenten doen er dus goed aan om in overleg tot andere oplossingen te komen, zoals de aanleg van een ‘Kiss + Ride’ zone.’ Nederlandse gemeenten maken op verschillende manieren schoolzones veiliger. De meest bekende aanpak is het programma Octopus, dat veel aandacht besteedt aan de samenwerking tussen betrokken partijen. Ook wordt er veel gebruikgemaakt van het Belgische programma Julie, dat met zo weinig mogelijk ingrijpen maximaal resultaat wil behalen. ‘Leer in het verkeer’ is een concept waarbij kinderen spelenderwijs leren omgaan met regels en gedrag, met behulp van Dick Bruna illustraties. Daarnaast passen gemeenten een eigen ontwikkelde methode toe. Hegeman: ‘In alle programma’s zit bruikbare informatie voor gemeenten en scholen, vanuit de leidraad kunnen gemeenten kijken welke oplossing het beste past bij hun specifieke situatie.’

Laten we hopen dat veiliger zones ook het risico op letselschade voor kinderen doet afnemen.

Foto: Nationale Beeldbank