Terug naar overzicht
± min

Minder ongevallen met letselschade in 30 km zones?

De huidige staatssecretaris en ex-Officier van Justitie Teeven van Veiligheid en Justitie heeft aangegeven dat er minder hard gereden wordt in 30 km-zones. Dat zou moeten betekenen dat er ook in die zones minder ongevallen met letselschade plaatsvinden.

De heer Teeven leidt dat af uit het feit dat er ondanks intensievere controles minder overtreders worden bekeurd. Blijkbaar vergeet hij dat door acties van de politie er bewust minder streng bekeurd is.  Naar aanleiding van de verhoging van boetes op te hard rijden in 30 km-zones sinds 1 januari 2012, vergeleek Teeven op verzoek van de Kamer de cijfers van de eerste vier maanden van 2012 met die van 2011. Daaruit blijkt dat er in 30-km zones meer gecontroleerd is dan vorig jaar (1190 uur in 2012 t.o.v. 1022 uur in 2011).

Voort vind Teeven het opvallend dat het aantal overtreders per uur in 2012 ten opzichte van 2011 is afgenomen. In 2012 was dit voor 30 km-zones 5 overtreders per uur, waar dit in 2011 nog 15 overtreders per uur was.  Uit de analyse blijkt verder dat de verhouding van de snelheidsovertredingen per wegsoort is veranderd. In heel 2011 vonden van het totale aantal snelheidsovertredingen er 52,6% plaats binnen de bebouwde kom, 24,3% buiten de bebouwde kom en 23,1% van de overtredingen werden gepleegd op de autosnelweg. Voor de eerste vier maanden van 2012 ziet deze verdeling er als volgt uit:

Binnen de bebouwde kom werd 48,0% van het totaal aantal snelheidsovertredingen geconstateerd, buiten de bebouwde kom was dit percentage 24,1% en op de autosnelweg 27,9%.

Merkwaardig genoeg hebben wij van het aantal letselschade meldingen die op onze informatieve site plaatsvinden, weinig ervaren van een terugloop in het aantal verkeersongevallen. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat hierbij geen onderscheid is gemaakt in welke zones de ongevallen plaatsvinden.