Terug naar overzicht
± min

Mogelijk gezondheidsschade voor werknemers en omwonenden DuPont-fabriek

Door jarenlange blootstelling aan perfluoroctaanzuur lopen werknemers en omwonenden van chemiefabriek DuPont/Chemours in Dordrecht kans op gezondheidsschade. Dit blijkt onder meer uit het recent verschenen rapport van het RIVM. Wat weten we tot nu toe over de giftige stof, de duur van blootstelling en de mogelijke letselschade?

Om welke giftige stof gaat het?
Dupont/Chemours fabriceerde Teflon, de basis voor de anti-aanbaklaag. Daarbij werd de potentieel giftige stof perfluoroctaanzuur (ook wel PFOA of C8 genoemd) gebruikt. In 2013 is de stof in Europa op de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen geplaatst, omdat de stof moeilijk afbreekbaar is, schadelijk voor de voortplanting en mogelijk kankerverwekkend is. 

Hoe lang heeft de fabriek deze giftige stof gebruikt?
Dupont fabriceerde van 1967 tot 2012 Teflon waarbij perfluoroctaanzuur werd gebruikt. Het RIVM stelt in het onlangs verschenen rapport dat omwonenden van de fabriek mogelijk langdurig aan hogere waarden zijn blootgesteld dan de door het RIVM vastgestelde grenswaarde voor chronische blootstelling. In het ongunstigste geval is de grenswaarde 25 jaar lang overschreden.

Wat zijn de gezondheidseffecten voor werknemers?

De RIVM-onderzoekers hebben niet gekeken naar de blootstelling van perfluoroctaanzuur en mogelijke gezondheidsschade (beroepsziekte) voor de werknemers van de fabriek. Uit medische onderzoeken die de Dupont-fabriek eerder onder medewerkers zelf liet uitvoeren, werden sinds 1980 extreem onverantwoord hoge concentraties giftig materiaal in het bloed geconstateerd. Omdat er geen duidelijkheid was over de concrete gevolgen op de gezondheid, ging het bedrijf door met de productie, ondanks dat in 1997 perfluoroctaanzuur al als 'giftige stof' werd aangeduid. Toxicologen vinden dat alle werknemers en oud-werknemers medisch onderzocht moeten worden, in verband met de kans op gezondheidsschade. Dupont, sinds een jaar bekend onder de naam Chemours, heeft aangegeven dat werknemers op kosten van het bedrijf hun bloed mogen laten testen op de hoeveelheid .

Wat zijn de gezondheidseffecten voor omwonenden?
Bij een dergelijke chronische blootstelling zijn gezondheidseffecten, zoals aan de lever, niet uit te sluiten. Het extra risico op kanker voor omwonenden 'lijkt beperkt', schrijft het RIVM in het rapport. Volgens het RIVM is er geen verhoogd risico op schade aan het ongeboren kind.

Heeft u gezondheidsschade opgelopen tijdens uw werk? En wilt u uw werkgever aansprakelijk stellen? Vraag vrijblijvend advies via onze helpdesk: 0800 – 0112 (GRATIS).