Terug naar overzicht
± min

Niet tevreden over afwikkeling letselschade!?

Maar liefst 48% van de slachtoffers van letselschade is ontevreden over de wijze waarop verzekeraars hun letselschadeclaim afwikkelt, aldus een slachtofferpanel van het TV programma Radar. Uit datzelfde onderzoek kwam naar voren dat 88% van de slachtoffers, die letsel opliepen door toedoen van een ander, niet op de hoogte is of is gebracht van de Gedragscode Behandeling Letselschade, waaraan verzekeraars zich zeggen te zullen houden bij het regelen van letselschade.

Professor en hoogleraar privaatrecht Akkermans stelt, dat de gedragscode onvoldoende werkt omdat er geen sancties aan verbonden zijn bij niet navolging van de code. Ook zijn er voor verzekeraars te weinig commerciele prikkels om zich aan de code te houden. Akkermans is dan ook voorstander om een wettelijke regeling in te voeren en wat hem betreft naar Frans voorbeeld. In Frankrijk kan een Rechter namelijk een verzekeraar een boete opleggen bij een té trage afwikkeling van de schade of indien de verzekeraar een te laag financieel afwikkelings- voorstel doet aan het letselschade slachtoffer.