Terug naar overzicht
± 0 min

Nieuw verkeersbord speciaal voor woonerven

Met ingang van 1 juli 2012 kunnen wegbeheerders binnen gemeenten expliciet duidelijk maken dat op woonerven een maximum snelheid geldt van 15 km per uur. Met dit nieuwe snelheidsbord wil minister Schultz van Haegen (van Infrastructuur) bereiken dat bestuurders van motorvoertuigen sneller en beter op de hoogte worden gesteld dat op het gebeid dat men gaat berijden een snelheidslimiet geldt.

Uit onderzoek is gebleken dat automobilisten en andere verkeersdeelnemers niet goed op de hoogte zijn van het feit dat op woonerven een snelheidslimiet geldt. Dit nieuwe bord moet daarin verandering brengen en de nadruk leggen op de beperkte snelheid in dat gebied. Om dit te bewerkstelligen heeft de minister vorige week een zogenaamde ministeriële regeling naar de Tweede Kamer gestuurd.

RVV (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens):
In het RVV zijn de verkeersborden opgenomen en bepaalde verkeersgedragingen, dus wat wel en niet mag, omschreven. Volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 mag binnen een erf niet sneller worden gereden dan 15 kilometer per uur. Het is voor een ieder wel duidelijk dat de meeste verkeersgedragingen binnen de bebouwde kom plaatsvinden tussen gemotoriseerde verkeersdeelnemers en de zwakkere verkeersdeelnemers, zoals voetgangers en fietsers. Dat betekent dat juist de zwakkere verkeersdeelnemers in de bebouwde kom en op erven extra bescherm moet worden. Vooral (spelende) kinderen en ouderen staan hier extra bloot aan het gevaar dat geschapen wordt door de hoge snelheid van andere voertuigen.

Hoe het bord er definitief uit gaat zien, is ons nog niet bekend; wij hebben met het beeld hierboven een impressie willen geven hoe het er naar onze mening uit zal gaan zien. Dus vrij simpel en herkenbaar in vergelijk met andere verkeersborden.