Terug naar overzicht
± min

Nieuwe wettelijke regeling

In de nieuwe wettelijke regeling is de absolute verjaringstermijn van twintig jaar vervallen in zaken van verborgen letselschade. Wat resteert is een verjaringstermijn van vijf jaar voor een verhaalsactie. Die termijn gaat lopen op het moment dat de getroffene bekend raakte met de opgelopen schade en met de daarvoor aansprakelijke persoon. Een vordering tot verhaal van opgelopen schade kan dus niet meer verjaren voordat die schade zich heeft geopenbaard.

Minderjarigen
Voor minderjarige slachtoffers geldt dat de termijn van 5 jaar pas begint te lopen vanaf het moment van meerderjarigheid.

Geen terugwerkende kracht
De nieuwe regeling heeft geen terugwerkende kracht. Deze geldt alleen voor die gebeurtenissen die plaatsvinden na de inwerkingtreding van de wet op 1 februari 2004.