Terug naar overzicht
± min

No Cure No Pay bij letselschade wellicht in toekomst toegestaan voor advocaten!

Inmiddels is een meerderheid in de Tweede Kamer er voorstander van een proef te doen met No Cure No Pay in letselschade zaken en andere consumenten zaken.

Regeringspartners VVD en PvdA hebben het kabinet verzocht haar medewerking hieraan te verlenen. In diverse Westerse landen is het voor advocaten toegestaan om haar diensten aan consumenten aan te bieden op basis van No Cure No Pay. Er hoeft dan pas te worden betaald als de zaak gewonnen wordt. In Nederland lijkt daar lang een taboe op gerust te hebben, maar dat lijkt met dit voorstel doorbroken te kunnen worden.

De coalitiepartners zijn de mening toegedaan dat thans de tijd rijp is om  'alle mogelijkheden die kunnen bijdragen tot betaalbare rechtsbijstand verdienen te worden onderzocht'.

Het Tweede kamerlid Ard van der Steur licht de keuze toe:

"No cure no pay kan - onder strikte voorwaarden - de toegang tot de rechter verbeteren voor mensen met een goede zaak. Vaak kunnen deze mensen een goede letselschade deskundige of advocaat niet betalen. Zeker niet als zij niet in aanmerking komen voor rechtsbijstand.”

Hij vult aan dat volgens hem no cure no pay ertoe juist toe leiden dat een advocaat een kansloze zaak niet aanneemt.

"Cliënten met zo'n zaak zullen niet op no cure no pay basis kunnen procederen. Hierdoor neemt de kans op kansloze procedures af." "Vanzelfsprekend zijn de voorwaarden waaronder no cure no pay wordt ingevoerd van groot belang: voorkomen moet worden dat we een Amerikaanse claimcultuur binnenhalen".

De coalitiepartners zijn van mening dat het kabinet eerst in gesprek met gaan met de Orde van Advocaten om te onderzoeken op welke verantwoorde manier deze maatregel is in te voeren en ervaring kan worden opgedaan met no cure no pay.

Vaak worden door branche concurrerende instanties populistische kreten geuit als ‘dubbel declareren’ et cetera, waarbij dan geen oog bestaat voor het vaak door de advocaat genomen risico. Ook zal onderzocht moeten worden in hoeverre een bepaald percentage redelijk is in verhouding tot het genomen risico. In beginsel is het No Win No Fee principe ook een afgeleide van het No Cure No Pay. Bij No Win No Fee mag een bepaalde factor over het uurtarief worden afgesproken, waarbij de advocaat ook een dubbel uurtarief kan ontvangen bij succes. Een groot verschil met No Cure No Pay is er niet. In beginsel zal een advocaat ook op dit principe zijn of haar zaak kunnen aannemen. Het enige verschil is dat het No Win No Fee principe gebaseerd is op de concrete uren die aan de zaak besteed worden, terwijl het No Cure No Pay principe gebaseerd is op een percentage van de verhaalde schade of het belang.

De resultaten van de proef worden door veel branchepartijen binnen de letselschade en  advocatuur belangstellend afgewacht.