Terug naar overzicht
± min

Omvang schade

De omvang van de vordering is niet beperkt tot het volgens wet verschuldigde onderhoud. Basis voor de schade aanspraak is hetgeen de overledene tijdens het leven feitelijk aan levensonderhoud verschafte.

Bij het vaststellen van de schade-omvang moet onderscheid worden gemaakt tussen de vaste en variabele kosten van het huishouden.

De vaste lasten moeten volledig worden vergoed.

Het variabele deel wordt bepaald door aan de gezinsleden punten voor hun aandeel van de kosten in het huishouden toe te kennen volgens de ingevoerde standaard van de Amsterdamse schaal.