Terug naar overzicht
± min

Omvang schade (on)bekend

Dat de precieze omvang van de schade nog niet exact bekend is, omdat de schade nog niet in volle omvang kan worden vastgesteld, maar eerst in de loop van de tijd blijkt.

Voorbeeld: c raakt in coma en zal pas na acht jaar uit coma geraken en wordt dan pas bekend met de schade en de aansprakelijke persoon.

Voorbeeld: d gebruikt bepaalde medicatie, welke bij de gebruikers daarvan pas na jaren ernstige bijwerkingen geeft en het gevolg blijkt te zijn van ondeugdelijke geneesmiddelen.

Voorbeeld: beroepsziekten, zoals asbestose met een lange incubatietijd.

Zie verder 'Stuiting van de verjaring'

Zie Nieuwe wettelijke regeling