Terug naar overzicht
± min

Onderzoek Prof. Akkermans medisch traject bij letselschade

VU - 15-07-2009.

Op 1 juli 2008 is op initiatief van De Letselschade Raad een project gestart met als doel om op het terrein van het medische traject verbeteringen te bewerkstelligen.

Het project wordt uitgevoerd onder leiding van prof. mr. A.J. Akkermans en prof. mr. J. Legemaate. Doel van het project is om eerst vanuit een wetenschappelijke invalshoek te zoeken naar een betere opzet van het medische traject, en van daaruit steun en draagvlak te zoeken voor de gevonden oplossingsrichtingen en deze nader uit te werken.

De bedoeling is dat de resultaten uiteindelijk zullen worden vastgelegd in een medische paragraaf bij de Gedragscode Behandeling Letselschade.