Terug naar overzicht
± min

Ongeval tijdens tennisles. Gedraging waartoe het spel uitlokt.

Verkeersrecht - 22-07-2009.

Tijdens een tennisles loopt leerling A oog- en hersenletsel op als hij een door leerling B geslagen bal op zijn oog krijgt. Op het moment dat B de bal sloeg was A achter de baseline ballen aan het rapen. A loopt oog- en hersenletsel op. Hij en zijn werkgever vorderen schadevergoeding van B.

Het hof overweegt dat gedragingen die buiten de spelsituatie als onvoorzichtig en daarom onrechtmatig zijn aan te merken, binnen een spelsituatie niet als zodanig behoeven te worden beschouwd, omdat de deelnemers aan het spel in redelijkheid tot op zekere hoogte gevaarlijke, slecht gecoördineerde, verkeerd getimede, onvoldoende doordachte handelingen of andere gedragingen waartoe het spel uitlokt van elkaar hebben te verwachten (HR 20 februari 2004, NJ 2004, 238, VR 2004, 81).

Het hof is van oordeel dat de gedraging van B tijdens de tennisles is aan te merken als een gevaarlijke, slecht gecoördineerde, verkeerd getimede en onvoldoende doordachte handeling waartoe het spel, in dit geval het tennisspel, uitlokt. Derhalve is die gedraging jegens A niet aan te merken als een onrechtmatig handelen.

VR 2009, 81 Hof Den Bosch, 7 april 2009