Terug naar overzicht
± min

Ongevallen in en rond het huis.

In 2008 hebben zich 905.000 patiënten gemeld met letsel op Spoedeisende Hulpafdelingen van ziekenhuizen. Het merendeel betrof ongevallen in huis. Maar liefst 52% was dit de oorzaak van letsel. De overige percentages betroffen sportblessures(19%), verkeersongevallen(15%), arbeidsongevallen(10%), geweldpleging(3%, absoluut aantal 29.000) en zelfmoord of zelfverwonding (2%, ofwel 14.000).