Terug naar overzicht
± min

Ongevallen met overlijden nemen toe in Uitzendbranche

Het mag als een vanzelfsprekendheid lijken dat uitzendkrachten meer risico op een bedrijfsongeval hebben dan vaste medewerkers. Uit onderzoek van de Arbeidsinspectie is gebleken dat in het jaar 2007 15% van de ernstige en dodelijke bedrijfsongevallen betrekking had op een uitzendkracht. Dat is natuurlijk wel een zeer groot, zeker als je in ogenschouw neemt dat 6% van de beroepsbevolking een uitzendkracht is.

Voorts is uit onderzoek naar voren gekomen dat veel uitzendkrachten, zonder goede instructies en inwerkperioden aan het werk worden gezet. Dan hebben we het nog niet gehad over het niet of onvoldoende verstrekken van beschermingsmiddelen/-kleding. De Arbowet verplicht welliswaar organisaties om vóór aanvang van het werk aan het uitzendbureau een document te verstrekken, waarin de arborisico`s zijn beschreven, maar dit gebeurt gewoonweg niet vaak. De Arbowet voorziet niet in een document en schrijft hiervoor geen dwingende regels. De inlenende werkgever (juridisch de materiële werkgever genoemd) blijft wel verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden op de werkplek en het toezicht. Zodra een ongeval plaatsvindt, moet het inlenende bedrijf dat melden aan de Arbeidsinspectie.

Handreiking uitzendwerk

De Stichting van de Arbeid (Stvda) heeft onlangs een Handreiking Uitzendwerk uitgegeven waarin praktische informatie en voorbeelden worden verstrekt. U vindt hier ook ‘Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten: Hoe is dat geregeld?’