Terug naar overzicht
± min

Onvoldoende zorg werkgever t.a.v. gezondheid werknemer, burn-out

Rechtspraak.nl - 04-08-2009.

Werkneemster werd jarenlang met grote regelmaat geconfronteerd met forse agressie. Voorts was sprake van een woonlocatie die ongeschikt was voor de huisvesting van jongeren met ernstige gedragsproblematiek, niet goed functionerende teams, een zeer hoog personeelsverloop, teveel onvoldoende gekwalificeerde invalkrachten, slechte communicatie en samenwerking.

De werkgever dient de arbeid zodanig te organiseren, de arbeidsplaatsen zodanig in te richten en zodanige werkmethoden toe te passen dat daarvan geen nadelige invloed zou uitgaan op de veiligheid en de gezondheid van de werkneemster. Van een invulling van de genoemde verplichtingen is onvoldoende gebleken. Er is geen sprake van bewuste roekeloosheid van de werkneemster vanwege het niet aanvaarden van een overplaatsingsaanbod.

LJN: BJ3482, Gerechtshof 's-Gravenhage , 105.005.895/01, C07/30