Terug naar overzicht
± min

Ook letselschade door luchtwegprikkelende stoffen op het werk

Letselschade als gevolg van beroepsastma wordt niet alleen veroorzaakt door blootstelling aan allergenen of irriterende stoffen op de werkplek maar kan ook ontstaan door herhaalde blootstelling aan luchtwegprikkelende stoffen op het werk.  

Van beroepsastma was al bekend dat het zowel veroorzaakt kan worden door blootstelling aan allergenen op de werkplek, zoals bij bakkers, kappers en in de bouw, als door een eenmalige hoge blootstelling aan een irriterende stof, zoals het geval kan zijn bij een lekkage van chloor. Nieuw is het inzicht dat letselschade als gevolg van irritatief beroepsastma ook kan worden veroorzaakt door herhaalde blootstelling aan luchtwegprikkelende stoffen op de werkplek. Voorbeelden hiervan zijn blootstelling aan rook en stof bij brandweerlieden, chloorverbindingen bij schoonmakers, cementstof in de bouw en endotoxines binnen de intensieve veehouderij. Blootstellingniveaus die rond de grenswaarden liggen, zijn hiervoor al voldoende.

Astma verergerend
Bij door werk verergerende letselschade (astma) is het de blootstelling op de werkplek, zoals temperatuurswisseling, lichamelijk inspanning of lage concentraties van luchtwegprikkelende stoffen, die de al aanwezige astma doen verergeren. Deze groep is van belang gezien de gezondheidsschade voor de persoon en de economische consequenties voor de persoon, zijn werkgever en de ziektekostenverzekeringen.

Nieuwe registratierichtlijn
Het inzicht letselschade door irritatief beroepsastma is verwerkt in de net verschenen nieuwe registratierichtlijn werkgerelateerd astma.
Deze Nedelands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) registratierichtlijn werkgerelateerd astma komt in de plaats van de NCvB registratierichtlijn beroepsastma. De nieuwe registratierichtlijn beschrijft zowel de verschillende vormen van beroepsastma als van door het werk verergerend astma. Beide vormen van letselschade door werk moeten worden gemeld bij het NCvB met de CAS-codes R612 voor beroepsastma en R679 voor door het werk verergerend astma.