Terug naar overzicht
± min

Organisch Psycho Syndroom (OPS)

Organisch Psycho Syndroom, OPS, is een ernstige aandoening van het zenuwstelsel die kan ontstaan als gevolg van (beroepsmatige) blootstelling aan organische oplosmiddelen.

De ziekteverschijnselen van OPS

  • moeheid
  • vergeetachtigheid
  • concentratiestoornissen
  • cognitieve functiestoornissen
  • psychische klachten

Op termijn leiden de klachten tot definitieve uitval uit het arbeidsproces. De risicopopulatie bedraagt circa 500.000 personen werkzaam in een groot aantal bedrijfstakken waar blootstelling aan organische oplosmiddelen plaatsvindt.

Jaarlijks 300 nieuwe OPS slachtoffers

Geschat wordt dat het aantal OPS-slachtoffers in Nederland thans circa 2.500 bedraagt. Jaarlijks worden circa 300 nieuwe gevallen verwacht. Voor nadere informatie over OPS wordt verwezen naar het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten te Amsterdam.

Medische causaliteit

De causale relatie tussen hersenschade en het werken met oplosmiddelen of andere neurotoxische stoffen is moeilijk vast te stellen.