Terug naar overzicht
± min

Opvragen medische informatie

Bewijsopdracht bij letselschade, wie eist, die bewijst

Het is juist het verschil aan te tonen tussen de situatie van voor het ongeval en die er na, zodat de medische informatie bij de behandelende (therapeut) en/ of curatieve sector (chirurg) dient te worden verzameld.

Ook worden de rapporten van de behandelende artsen en therapeuten beoordeeld, soms wordt zelf een onderzoek verricht en wordt de voortgang van de medische behandeling bewaakt en wordt advies gegeven over de ernst en de omvang van de al dan niet blijvende medische gevolgen en zal vaak een zogenaamde ' beperkingenprofiel' kunnen worden opgesteld.

Opvragen medische informatie
Geen medische informatie kan worden opgevraagd dan dat wij van het slachtoffer een medische machtiging daarvoor hebben ontvangen. Onze medisch adviseurs, die gespecialiseerd zijn in het beoordelen van ongevalsletsels maken voor ons aan de hand van de verzamelde medische informatie een deskundige analyse, een samenvatting en geven zij advies.

Bescherming medische informatie
De richtlijnen van de knmg ( koninklijke nederlandse maatschappij ter bevordering van de geneeskunst) zijn van toepassing en uiteraard de wettelijke bepalingen uit bijvoorbeeld de wgbo. (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Bijvoorbeeld, recht op informatie; inzagerecht; privacy recht; beroepsgeheim; eigendom medische gegevens etc.