Terug naar overzicht
± min

Ouderen vaak slachtoffer bij eenzijdige fietsongevallen

Inmiddels is uit cijfermateriaal van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu naar voren gekomen dat in het voorlaatste jaar 2010 het aantal verkeersdoden wederom is gedaald. Vreemdgenoeg is ook gebleken dat het aantal mensen dat ernstig gewond raakte in het verkeer met circa 600 personen is gestegen naar een totaal van 19.200 mensen. Op de hoofdwegen is juist een daling van  het aantal ernstig gewonden te constateren van ruim 20 procent sinds 2001.

De verantwoordelijk Minister Schultz geeft aan, dat na een grondige analyse van de cijfers, hiervoor een verklaring te vinden is in met name het 'gewone' wegennet. Daarbij is het opvallend dat juist oudere verkeersdeelnemers op de fiets betrokken raken bij eenzijdige ongevallen. Ruim 60% van het aantal ernstig gewonden was in het jaar 2010 fietser, waarbij het in 86% van de ongevallen ging om een eenzijdig fietsongeval. In ruim 43% van de fietsongevallen was het letselschade slachtoffer ouder dan 54 jaar.

Voorts is uit de cijfers van het Ministerie op te maken dat het aantal ernstig gewonden onder gemotoriseerde tweewieler enorm is gestegen. Het aantal motorrijders die ernstig gewond raakten  is sinds 2000 met 25 procent gestegen en van bromfietsers en snorfietsers zelf met 20 procent, echter met een kleine daling tot 2005. Zetten we deze cijfers af tegen de stijging van het aantal geregistreerde motorfietsen en brommers en scooters en snorfietsen, dan is de toename wel iets kleiner.

Uit de cijfers trekt de minster de consludie dat met name ouderen meer aandacht dienen te hebben voor de eenzijdige fietsongevallen die hen overkomt. De minister heeft hierbij haar aandacht gevestigd op een assertiever beleid aangaande gladheidbestrijding op fietspaden en op fietspaden verwijderen van fietspaaltjes, waar bepaalde gemeenten al mee gestart zijn.