Terug naar overzicht
± min

Overlijdensschade

Één van de weinige zekerheden in het leven is dat elk mens eens zal sterven. Als de oorzaak ligt bij een derde dan zal de ontstane schade dienen te worden vergoed aan de 'kring der gerechtigden'.

Naast letselschade is zeker bij overlijdensschade met geen enkel geldbedrag een compensatie te bedenken voor het geleden verlies.

De indruk kan bestaan dat er soms te feitelijk naar de schade wordt gekeken, doch de redactie gaat er van uit dat behalve de emotionele zijde, nabestaanden naast hun verdriet niet nog eens de materiele schade behoeven te dragen en kan deze informatie zeker voor de nabestaande ook een functie hebben.

Regel bij overlijdensschade

Bij een onnatuurlijke dood waar een derde door diens nalatigheid of schuld daar de verantwoordelijkheid voor draagt, geldt de grondregel van artikel 6:108 BW dat die aansprakelijke persoon of instantie de schade moet vergoeden die ontstaan is bij de achtergebleven gezinsleden.

Zij die bijvoorbeeld door het wegvallen van hun dierbare, naast het leed ook nog eens een bron van levensonderhoud zullen missen, zullen schadeloos moeten worden gesteld.