Terug naar overzicht
± min

PGB Tarieven voor Huishoudelijke hulp

Persoonsgebonden budget (PGB)

Met een persoonsgebonden budget (pgb) voor huishoudelijke hulp kunt u iemand inhuren die u helpt in het huishouden. Dat kan een professionele kracht zijn, maar ook een kennis of familielid. Met een pgb krijgt u een bedrag van de gemeente om zelf huishoudelijke hulp te regelen. De gemeente bepaalt de hoogte van dit bedrag. Dit bedrag is afhankelijk van uw indicatie en het aantal uren. Gemeenten hebben besloten dat compensatie bij hulp in het huishouden kan bestaan op twee niveaus:

- Huishoudelijke werkzaamheden (HH1)

HH1 is hulp in de huishouding bij niet complexe situaties, als u alleen iemand nodig heeft die komt schoonmaken, de boodschappen doet en de was weg werkt.

- Organisatie van het huishouden (HH2) HH2 wordt geïndiceerd bij complexere situatie, als u niet meer in staat bent uw eigen huishouden te sturen en te overzien. Dus als u hulp nodig heeft bij de dagelijkse organisatie van het huishouden, bij de verzorging van andere gezinsleden en bij het koken voor het gezin.

Soort PGB

Bedrag uurtarief*

HH1 PGB € 20,40 per uur

HH2 PGB € 24,47 per uur

* Bovenstaande uurtarieven van het PGB gelden vanaf 1 januari 2011.

Eigen bijdrage
Voor hulp in het kader van de Wmo moet u een eigen bijdrage betalen. De eigen bijdrage wordt door het CAK (Centraal Administratie Kantoor) vastgesteld en achteraf geïnd. De hoogte van die eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en van een eventuele andere eigen bijdrage volgens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Als u een persoonsgebonden budget ontvangt is daar de eigen bijdrage niet op ingehouden. U ontvangt hiervoor een nota van het CAK. Bij divers loketten in gemeenten kunt u een folder van het CAK krijgen. Hierin leest u alles wat u moet weten van de eigen bijdrage.

Ook op de website van het CAK (www.hetcak.nl/) kunt u informatie vinden over de eigen bijdrage.

Voor al uw vragen over de Wmo kunt u terecht bij het Loket in uw gemeente: het loket voor wonen, welzijn en zorg van uw gemeente.