Terug naar overzicht
± min

PIV stimuleert verzekeraar eerder naar de rechter te stappen

Het PIV  (stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars) adviseert de verzekeraars om eerder of vaker het initiatief te nemen om bij letselschadezaken de deelgeschillenrechter in te schakelen. Sinds medio 2010 tot december 2010 hebben er in totaal 20 deelgeschilprocedures gediend. Slechts één daarvan gebeurde op initiatief van de verzekeraar. De overige procedures werden door het slachtoffer dan wel zijn belangenbehartiger aanhangig gemaakt.

Het PIV wil hier verandering in brengen en prikkelt de verzekeraar om niet te lang in een geschil te blijven, maar eerder naar de deelgeschilrechter te stappen. Immers, de deelgeschilprocedure is juist in het leven geroepen om de afhandeling van personenschaden sneller te laten verlopen. Juist ook de verzekeraar kan actief meewerken om dat doel te bereiken.

Sinds juli 2010 is het mogelijk om voor een deelgeschil de rechter in te schakelen, waarmee een bodemprocedure geen must meer is als over één enkel feit in de letselschade procedure een geschil is. Zo kan men bijvoorbeeld enkel en alleen voor de vestiging van aansprakelijkheid procederen en ligt er doorgaans snel ( binnen 6 tot 10 weken) een uitspraak.