Terug naar overzicht
± min

Plicht op loondoorbetaling blijft twee jaar

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de heer Kamp heeft bevestigd dat de angst die bestaat dat de loondoorbetalingsplicht zou worden afgeschaft, ongegrond is. Het gaat daarbij om de loondoorbetalingsplicht voor werkgevers van twee jaar voor een zieke werknemer. Deze blijft dus overeind.

Bijna tegen het zere been van alle leden had de Socialistische Partij in een overleg in de Kamer voorgesteld om de loondoorbetaling bij ziekte voor kleine ondernemingen terug te brengen naar één jaar.

De SP gaf als overweging aan dat veel kleine ondernemingen die mensen in dienst nemen het risico niet zouden kunnen dragen als een werknemer 104 weken lang ziek is en men het loon moet doorbetalen. Daarbij is, volgens de SP, ook het doorbetalen van de wettelijk vastgestelde 70% van het loon voor kleine bedrijven niet te doen. Hierbij werd aangevoerd dat kleine bedrijven zouden moeten opkomen voor maximaal 1 jaar ziekte Het 2e jaar zou dan bekostigd moeten worden uit zogenaamde algemene heffingen voor werkgevers.

Blijkbaar ziet de SP gemakshalve over het hoofd dat dit soort risico’s eenvoudig en tegen redelijke premies zijn te verzekeren; zo ook voor kleinere ondernemingen! (red.)

Kabinet Rutte voelt hier niets voor. Volgens haar zit er namelijk ook een stimulans in de doorbetalingsplicht die op de werkgevers rust, om hen nu juist aan te sporen en in te spannen om zo spoedig mogelijk zieke werknemers terug te brengen in het arbeidsproces. Deze re-integratieprikkel valt weg als de plannen van de SP doorgang zouden vinden. Hierbij wordt ook het risico gelopen dat veel meer mensen dan nu de WIA induiken, aldus minister Kamp. Ook door minister Kamp werd de SP er op gewezen dat ook kleine bedrijven een zogenaamde verzuimverzekering kunnen afsluiten ter afdekking van de loondoorbetalingsverplichting van een zieke werknemer.