Terug naar overzicht
± min

Psychiatrische patiënten vaak in bescherming genomen door hulpverleners!

Het komt regelmatig voor dat hulpverleners in psychiatrische instellingen door patiënten worden aangevallen. Vaak is daaraan geen enkele aanleiding vooraf gegaan. Het gaat hierbij niet alleen om bedreigingen, maar evenzo om daadwerkelijke mishandelingen.

De Vrije Universiteit Amsterdam heeft een onderzoek ingesteld. Hieruit is naar voren gekomen dat bijna 70% van de hulpverleners, onder wie psychiaters, psychologen en verpleegkundigen in de vijf jaar voorafgaand aan het onderzoek te maken hebben gekregen met verbaal en of lijfelijk geweld. Ruim 65% van hen deed hierbij geen aangifte bij de politie.

Het onderzoek dat een ruime groep van hulpverleners behelst (1.500 personen) waaronder artsen, therapeuten en verpleegkundigen gaven aan meer dan 2600 geweldsincidenten te herkennen. Bij lijfelijk geweld komen slaan en schoppen het meeste voor, maar evenzo zijn er meldingen van bijt- en wurgpogingen. Vermeldingswaardig is dat in ongeveer 45% van de situaties de hulpverlener er zelf fysiek, maar soms ook psychisch, letsel aan overhield.

Voorts werd door de onderzoekers gekeken naar het feit waarom dan verhoudingsgewijs zo weinig aangiften worden gedaan. De onderzoekers meldden hierbij dat de loyaliteit naar de patiënten erg groot is bij zeer veel hulpverleners en zij het hen vaak niet kwalijk kunnen nemen dat hun gedrag zo is. Vaak heerst er het gevoel '...zij kunnen er zelf ook niets aan doen...!'. Voorts blijken veel hulpverleners te hebben aangegeven dat zij een aangifte niet noodzakelijk vonden omdat zij zelf het incident niet erg genoeg vonden, of omdat de zaak intern goed is afgehandeld. Daarnaast blijkt een aangifte ook vaak een boel extra rompslomp met zich te brengen waar veel hulpverleners niet op zitten te wachten. Vaak zijn ook hulpverleners bang dat de relatie met de patiënt onder druk komt te staan die vrijwel altijd gedwongen in een inrichting zijn opgesloten.

Tot slot is gekeken naar de hulpverleners die dan wel aangifte tegen patiënten hebben gedaan. Hulpverleners die hiertoe zijn overgegaan zijn veelal hulpverleners die door één en dezelfde patiënt meerdere keren is aangevallen en een statement wilde maken met de aangifte. Ook worden collegae dan meer gewaarschuwd door de aangifte voor deze betreffende patiënt.

De vakbond voor verpleegkundigen NU '91 pleit er voor dat meer verpleegkundigen eerder dan nu het geval is, aangifte doen van bedreiging of mishandeling, zodat eerder er gerichter tegen een patiënt kan worden opgetreden waardoor vaker dan nu letselschade kan worden voorkomen.