Terug naar overzicht
Marijke van Veenen Marijke van Veenen
± min

Psychische gevolgen van letsel groter dan gedacht

De psychische gevolgen van een ongeval worden onderschat. Elk jaar krijgen 140.000 tot 200.000 letsel patiënten te maken met Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS). Dit blijkt uit onderzoek van het AMC onder letsel slachtoffers van de traumacentra in AMC en VUmc.

In 2012 liepen meer dan 7 miljoen mensen letsel op door ongevallen en geweld. Ze leiden tot hoge medische- en verzuimkosten: een eerdere inventarisatie van het Erasmus MC liet zien dat voor ongevallen de psychische gevolgen in totaal even groot zijn als de helft van de ziektelast door de lichamelijke verwondingen. Snelle opsporing en gepaste nazorg kunnen de psychische gevolgen van letsels verminderen. VeiligheidNL, AMC en ErasmusMC werken samen om dit voor elkaar te krijgen.140.000 letselpatiënten
Naar schatting krijgen elk jaar 140.000 tot 200.000 letselpatiënten te maken met PTSS. PTSS is een ernstige psychiatrische stoornis die, naast onder meer angst en depressie, kan optreden na een onverwachte, schokkende gebeurtenis. Het letselslachtoffer kan onder andere last hebben van herbelevingen van de gebeurtenis, vermijdingsgedrag en verhoogde prikkelbaarheid. Zijn de klachten minstens één maand aanwezig, dan kan er sprake zijn van PTSS. Blijft PTSS onbehandeld, dan is er grote kans op bijkomende problemen als depressie, alcohol- of drankmisbruik, cognitieve of geheugenproblemen en relatieproblemen.Klachten niet herkend

Psychische klachten na een ongeval of geweld worden vaak niet herkend, of de slachtoffers denken dat het er nu eenmaal bij hoort. Ondanks dat er goede behandelmethoden zijn, krijgen slachtoffers van ongevallen of geweld nog vaak geen behandeling omdat er geen systematische nazorg is. Ook de omgeving van de slachtoffers, bijvoorbeeld een ouder, kan last krijgen van psychische gevolgen. Meer aandacht voor psychische gevolgen van letsel
VeiligheidNL, AMC Spoedeisende Hulp, AMC Psychiatrie en Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het Erasmus MC vragen meer aandacht voor de psychische gevolgen van letsel. Tijdige behandeling kan het leed aanzienlijk verminderen. Om dit in de praktijk voor elkaar te krijgen, is het nodig om verder in kaart te brengen wat de risicogroepen zijn, bij welke aanpak deze gebaat zijn en wat dit oplevert. Als aftrap daarvoor hebben de samenwerkende organisaties en experts in een whitepaper beschreven wat er bekend is en wat er verder moet gebeuren om de psychische gevolgen van ongevallen en geweld terug te dringen.