Terug naar overzicht
± min

Rb: politiehond bijt man, politie beroept zich terecht op

Rechtspraak.nl

Benadeelde is door politiehond in geslachtsdelen gebeten, nadat hij bevel om zich te verwijderen had genegeerd. Hij stelt de Regiopolitie ex art. 6:179 BW aansprakelijk; de politie doet beroep op "tenzij-clausule".

De rechtbank overweegt dat uit de hoofdregel van artikel 150 Rv volgt dat op de politie de bewijslast rust van de stelling dat zij niet onrechtmatig heeft gehandeld. De rechtbank komt tot het oordeel dat gezien de situatie de inzet van de diensthond in beginsel gerechtvaardigd was. Geen sprake van eigen energie van de hond. Eiser wordt toegelaten tegenbewijs te leveren tegen de voorshands bewezen stelling dat de hond commando heeft gekregen.

art. 6:179 BW, Rechtbank Zwolle-Lelystad 26 november 2008 BI7309 141952 / HA ZA 08-19 Rechtspraak.nl .