Terug naar overzicht
± min

Rb: wegbeheerder aansprakelijk voor schade door omhoog komende paal in wegdek; 90% eigen schuld.

Rechtspraak.nl . 7 september 2009.

Schade door omhoogkomende paal in wegdek (pollersinstallatie). De kantonrechter acht de gemeente Delft als wegbeheerder ex art 6:174 BW aansprakelijk.

Op de gemeente rust de plicht er voor zorg te dragen dat de toestand van de weg de veiligheid van personen en/of zaken niet in gevaar brengt, hetgeen zij niet in voldoende mate heeft gedaan. Feit dat zich relatief veel ongelukken hebben voorgedaan, impliceert dat kennelijk sprake is van gevaarlijke situatie.

90% eigen schuld benadeelde wegens negeren signaallicht en waarschuwingsbord.

Rechtbank Den Haag 20 augustus 2009 BJ6170 801718 CV EXPL 08- Rechtspraak.nl