Terug naar overzicht
± min

Rb: Westfriese Flora: verjaring gestuit door collectieve actie; omkeringsregel

Rechtspraak.nl - 27-04-2009.

Legionellabesmetting op Westfriese Flora in 1999.

1. Verjaring. De rechtbank oordeelt dat de individuele vordering van benadeelde, die is ingesteld na de collectieve actie van de Consumentenbond, niet is verjaard.
De collectieve actie heeft de verjaring van de individuele schadevergoedingsvordering gestuit. De rechtbank constateert dat de wet geen regeling geeft voor het antwoord op de vraag binnen welke termijn een individuele schadevergoedingsvordering na een collectieve actie moet worden ingesteld; wel binnen redelijke termijn.

2. Omkeringsregel. De gerede kans bestaat dat een bezoeker van de Flora die aantoont dat hij besmet is met de legionellabacterie, die besmetting heeft opgelopen door de whirlpool van gedaagde. De rechtbank laat gedaagde toe tegenbewijs te leveren tegen de voorshands bewezen stelling dat condicio sine qua non-verband bestaat tussen de gedraging van gedaagde en de schade. 3. Smartengeld: € 5000 (gevorderd: € 25.000).