Terug naar overzicht
± min

Rechtsbijstandverzekerde moet eigen advocaat kunnen kiezen

Orde van advocaten - 25-09-2009.

Wanneer een rechtsbijstandverzekerde voor een massaschadezaak een eigen advocaat in de arm wil nemen, moet zijn verzekeraar dat respecteren. Vrije keuze voor een advocaat staat voorop, oordeelde het Hof van Justitie EG op 10 september jl. In die zaak had de Oostenrijker Erhard Eschig zijn geld gestald bij een beleggingsmaatschappij, die vervolgens failliet ging. Eschig verzocht zijn eigen advocaat om voor hem zijn schade te verhalen.

Zijn rechtsbijstandverzekeraar wilde echter zelf de advocaat kiezen voor al haar gedupeerde cliënten. Volgens het Hof van Justitie houdt art. 4 lid 1 sub a Richtlijn 87/334 in dat een rechtsbijstandverzekeraar niet het recht heeft zelf de rechtshulpverlener voor alle betrokken verzekerden te kiezen wanneer een groot aantal verzekeringnemers schade lijdt door eenzelfde feit.