Terug naar overzicht
± min

Relatieve- 5 jr. En absolute verjaringstermijn 20 jr.

Naast de relatieve verjaringstermijn van vijf jaar bij letselschade kent men ook de absolute verjaringstermijn van twintig jaar. Wanneer iemand na de gebeurtenis en wanneer daarna de twintig jaar nog niet zijn verstreken, zowel met zijn schade als met de aansprakelijke persoon bekend zijn geworden, dan zal met spoed de verjaringstermijn moeten worden gestuit en zal vanaf deze stuiting van de verjaring zal een termijn van vijf jaar beginnen.

Absolute verjaringstermijnen bij letsel als gevolg van verontreiniging van lucht, water of bodem is 30 jaar en 5 jaar voor de relatieve verjaringstermijn.

Binnen de groep milieu en gevaarlijke stoffen gelden veelal afwijkende verjaringstermijnen, zoals bij asbest zaken, de zg. Vluchtige stof-fen/oplosmiddelen. Ook bij produktaansprakelijkheid; wam; personenvervoer; luchtvervoer; vervoer gevaarlijke stoffen; schadefonds geweldsmisdrijven.

Verjaring en voorbehoud van toekomstige rechten
Wanneer in de vaststellingsovereenkomst een voorbehoud wordt gemaakt van een of meer schadeposten, omdat men bijvoorbeeld onzeker is over een toekomstig herstel of de mate van een andere voorzienbare ontwikkeling, zal men de verjarings-termijn van 5 jaar zelf in de gaten moeten worden gehouden en zal het niet altijd even duidelijk zijn of de relatieve verjaring termijn van 20 jaar zal gelden indien de gebeurtenis nu juist niet geheel onvoorzienbaar was.

Zie Nieuwe wettelijke regeling