Terug naar overzicht
± min

Rente op wettelijke rente

Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de wettelijke rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. De rente over een aantal jaren kan dan fors oplopen. In het bestuursrecht kunnen afwijkende bepalingen gelden.

Voorschotten/verschotten
De aansprakelijke partij kan de wettelijke rente doorbreken/ beperken door regelmatig voorschotten te verstrekken, al dan niet onder algemene titel, op de uiteindelijke vast te stellen schade uitbetaling, daardoor wordt de uiteindelijk te betalen wettelijke rente vanzelfsprekend ook minder.

Rente – teller
Het bedrag waar wettelijke rente over verschuldigd is, wordt beïnvloed door de voortijdig betaalde verschotten/ voorschotten.
Ook zal het vaststellen van de toekomstige letselschade veel moeilijker zijn dan de reeds geleden schade, omdat er van de toekomstige schade nu eenmaal geen ' bonnetjes ' als bewijs kunnen worden overlegd.

Bovendien moeten de uitkeringsgelden uit de sociale wetgeving; het resterende verdienvermogen; de reïntegratie; de toekomst perspectieven in een bepaalde branche weer in mindering worden gebracht en ook hier zal daardoor de uiteindelijk te betalen wettelijke rente vanzelfsprekend ook minder zijn.