Terug naar overzicht
± 0 min

Rijvaardigheidstrainingen dragen bij aan minder ongevallen met letselschade

Door een aantal instanties is in het verleden onderzoek gedaan naar de effecten van rijvaardigheidstraingen. De conclusies lieten zich moeilijk concretiseren. Thans heeft het Centrum voor Verzekeringsstatistiek een uitgebreid onderzoek gedaan onder 3.600 jonge automobilisten die WA verzekerd waren of zijn bij de verzekeraars Univé en ZLM, die veelal als provinciale verzekeraars worden gezien. Hierbij is de periode vanaf 2007 tot en met 2011 bestudeerd. Uit het gehouden onderzoek is naar voren gekomen dat jonge automobilisten die hebben deelgenomen aan rijtrainingen (Trials) de laatste 5 jaren meer dan 25% minder letselschade en materiële schade hebben veroorzaakt dan jongeren die de training niet hebben gevolgd.

De onderzochte jongeren waren allen uitsluitend WA verzekerd; dit is gelegen in het feit dat deze jongeren veelal een wat oudere auto besturen en derhalve uitsluitend WA verzekerd zijn.

Verkeersnet.nl voegde het onderstaande aan haar informatie toe: De Rijksuniversiteit Groningen (RuG) onderzocht de effectiviteit van Trials al een keer in 2008. Toen bleek dat de trainingen goed worden gewaardeerd door de jongeren. Het accent van Trials ligt op bewustwording van de risico’s. Trainingen die zich (alleen) richten op de rijvaardigheid hebben volgens sommige deskundigen het gevaar in zich dat cursisten zich na de training juist risicovoller gaan gedragen. Dit vanuit de veronderstelling dat zij beter weten hoe ze met hun auto moeten omgaan. Het onderzoek van de RuG onder ruim 600 deelnemers aan de training toont aan dat Trials niet zulke ongewenste bijeffecten heeft, aldus de onderzoekers. Toch was het lastig de positieve invloed van de training op het rijgedrag aan te tonen. Volgens de verzekeraars blijkt uit het nu voorliggende onderzoek dat de bewustwordingstraining daadwerkelijk effect sorteert. Uit de letselschade en materiële schadecijfers van in totaal 3.600 jonge WA-verzekerden blijkt dat de Trials-deelnemers de afgelopen vijf jaar gemiddeld ruim 25 procent minder schade hadden dan jongeren die niet deelnamen aan Trials.

Het Verbond van Verzekeraars startte in 2005 in samenwerking met de provincie Drenthe met het pro-ject Trials voor jongeren tussen de 18 en 28 jaar. Slippen op een afgezet parcours, zonder vrachtwagenrijbewijs rondrijden in een truck of een noodstop maken: onderdelen van een dag Trials. Het concept sloeg aan: Trials wordt nu ook georganiseerd in Friesland, Groningen, Overijssel, Zeeland en Flevoland in samenwerking met de Regionale Organen voor de Verkeersveiligheid (ROV’s). Inmiddels namen meer dan 10.000 jongeren deel aan de training.

Bron: Verkeersnet.nl