Terug naar overzicht
± min

Risicoaansprakelijkheid of Schuldaansprakelijkheid

Het Nederlandse recht kent twee vormen van aansprakelijkheid; schuldaansprakelijkheid en risicoaansprakelijkheid. Maar wat is het verschil tussen schuldaansprakelijkheid en risicoaansprakelijkheid?

Wat is risicoaansprakelijkheid?

Risicoaansprakelijkheid is een vorm van aansprakelijkheid die niet gebaseerd is op schuld of verwijtbaarheid, maar op een bepaalde rol, hoedanigheid of kwaliteit. Bij risicoaansprakelijkheid is men aansprakelijk voor de schade die een ander lijdt, zonder dat sprake is van schuld of verwijt bij degene die door de benadeelde aansprakelijk wordt gesteld. Bij risicoaansprakelijkheid stelt de benadeelde niet de veroorzaker van de schade aansprakelijk, maar de degene die verantwoordelijk / aansprakelijk is voor het gedrag van degene die de schade heeft veroorzaakt.

Voorbeeld risicoaansprakelijkheid: wanneer uw hond een kind bijt, dan bent u als bezitter van de hond aansprakelijk.

 

Wat is schuldaansprakelijkheid?

Schuldaansprakelijkheid is een vorm van aansprakelijkheid die wel gebaseerd is op schuld of verwijtbaarheid. Bij schuldaansprakelijkheid stelt de benadeelde de veroorzaker van de schade aansprakelijk.

Aansprakelijkheid berust op een tweetal gedachten:

  1. men is aansprakelijk op grond van het scheppen van een verhoogd gevaar, de z.g. maatschappelijke verantwoordelijkheid;
  2. men moet naast het voordeel ook de nadelen voor eigen rekening nemen, de z.g. profijtgedachte, of profijtbeginsel.

Deze zaken worden beheerst door de redelijkheid en de billijkheid, hetgeen de veroorzaker verplicht de schade die iemand in bepaalde omstandigheden lijdt wordt vergoed of gecompenseerd.