Terug naar overzicht
± min

Schade door letsel

Letselschade is de schade die voorkomt uit fysiek en/of psychisch letsel. Wanneer die wordt veroorzaakt door de schuld van een ander, dan is deze schade verhaalbaar. Het artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat wie een ander ten onrechte schade berokkent, deze moet vergoeden. De dader kan dus aansprakelijk worden gesteld. In veel gevallen is de aansprakelijkheid overduidelijk, soms kan het echter ook leiden tot langdurige juridische discussies. Bij erkende aansprakelijkheid zijn de kosten van de letselschade verhaalbaar.

Soorten schade

Onder materiële schade vallen

 • Directe schade, zoals schade aan kleding, sieraden, vervoermiddel, laptop, bril, tas en dergelijke;
 • Gevolgschade, zoals medische kosten, schade met betrekking tot werk en andere schade zoals (nood)gedwongen woning aanpassingen.

Vorbeelden medische kosten

 • Eigen risico ziektekosten
 • de niet verzekerde medische kosten
 • reiskosten die u moet maken
 • kosten voor het verblijf in een ziekenhuis

Schade met betrekking tot werk

 • gemis aan overwerkvergoeding (loondienst)
 • vermindering van loondoorbetaling (loondienst)
 • gemiste carrièremogelijkheden (loondienst)
 • daling omzet (zelfstandig ondernemer)
 • Inhuur derden voor huishoudelijke taken

Diverse schade

 • gedwongen verhuizing
 • aanpassingen in het huis of auto
 • vervoerskosten
 • kinderopvang
 • extra kosten voor vakanties
 • hulp bij persoonlijke verzorging
 • vertraging in opleiding

Dan is er ook de immateriële schade. Immateriële schade betreft pijn en gederfde levensvreugde. Het is van belang u te realiseren wat voor soort schade u heeft en misschien nog gaat krijgen. Denk niet te lichtvaardig of optimistisch dat het allemaal wel meevalt en dat u zelf de kosten best kunt betalen.

U dient als slachtoffer schadeloos gesteld te worden. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Ook al bent u slachtoffer en zou u mogen hopen dat alles voor u geregeld wordt; u zult hiertoe zelf het initiatief dienen te nemen. Het regelen van schade is niet eenvoudig. U zult dienen aan te tonen wat uw schade is. Aan wie? Waar, hoe? Bonnetjes van kleding en het horloge dat stuk is kunt u misschien overleggen, maar hoe toont u de kosten aan van de vele ziekenhuisbezoeken, de oppas voor de kinderen en wat uw gederfde inkomsten zijn?

Gratis rechtsbijstand voor slachtoffers

In Nederland is het zo geregeld dat wanneer u letselschade hebt opgelopen door de schuld van een ander, die persoon of dat bedrijf ook alle kosten van uw juridische bijstand door een letselschade advocaat of jurist moet betalen. De juridische dienstverlening kost u dan niets. In de meeste gevallen is het verstandig om u professioneel te laten ondersteunen door een belangenbehartiger.

Gratis hulp bij letselschade claimen

Wanneer u vragen heeft over het inschakelen van een letselschade advocaat of het claimen van een letselschadevergoeding, dan kan u altijd telefonisch opnemen met onze helpdesk. Bel gratis 0880 112 129 en wij geven u direct advies.

U kan uw schade ook via ons contactformulier bij ons melden. Wij nemen dan binnen 1 werkdag contact met u op.