Terug naar overzicht
± min

Schade door menselijk falen op eerste hulp

Gezondheidsnet - 23-09-2009.

Als op de Spoedeisende Hulp onbedoeld de veiligheid van de patiënt in het gedrang komt, is bij 60 procent van de oorzaken sprake van menselijk falen.

Schade door menselijk falen op eerste hulp
Dit blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het Nivel en EMGO+ van het VUmc. In totaal werden 522 onbedoelde gebeurtenissen gerapporteerd, waarvan meer dan de helft consequenties had voor de patiënt.

De meeste basisoorzaken blijken te liggen bij menselijk falen (60 procent), gevolgd door organisatorische (25 procent) en technische (11 procent) oorzaken.

Een kwart van de gebeurtenissen betreft haperingen in de samenwerking tussen de Spoedeisende Hulp en andere ziekenhuisafdelingen. En bijna de helft van alle oorzaken is toe te schrijven aan afdelingen buiten de Spoedeisende Hulp, zoals het laboratorium.

Dit blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het Nivel en EMGO+ van het VUmc. In totaal werden 522 onbedoelde gebeurtenissen gerapporteerd, waarvan meer dan de helft consequenties had voor de patiënt.