Terug naar overzicht
± min

Schadeafwikkeling, specialistenwerk !

Iedereen mag zich 'specialist' noemen, maar is dat natuurlijk niet. Het slachtoffer wordt niet beschermd tegen slechte belangenbehartigers en rechtsbijstandverzekeraars. U zult dus zelf een goede keuze moeten maken en dat is niet erg eenvoudig. Een belangenbehartiger moet te allen tijde een onafhankelijk advies aan zijn cliënt kunnen uitbrengen. De belangenbehartiger moet alle vrijheid hebben om de rechten van slachtoffers het beste te kunnen waarborgen. De letselschade jurist of een Registerexpert letsel, is bij uitstek degene die u het beste kunt raadplegen. Hij/zij is over het algemeen de beste garantie voor het beste resultaat. Waarom een letselschadespecialist?Dit met name omdat in Nederland geldt “Wie eist bewijst”. Dit betekent dat u, vanaf het moment dat u een schadevordering wilt instellen, moet bewijzen dat u een ongeval is overkomen waarvoor een ander aansprakelijk is. Ook moet u bewijzen wat de hoogte van uw schadevordering is. Vaak betekent deze bewijslast dat allerlei deskundigen moeten worden ingeschakeld. Dit kan zijn op arbeidsdeskundig gebied tot een medisch specialist.
Tevens is de inschakeling van een letselschadespecialist van belang om het gehele schaderegelingstraject te bewaken. De wetgeving in Nederland verandert voortdurend. De letselschadespecialist bewaakt de wettelijke termijnen.
Daarbij komt nog dat de aansprakelijke partij over het algemeen deskundige schaderegelaars inhuurt. Het is niet meer dan eerlijk en verstandig om uw belangen te laten behartigen door iemand die eveneens gespecialiseerd is op het gebied van de letselschade.

Bel voor hulp bij schadeafwikkeling de Letselhelpdesk: 088-112 130