Terug naar overzicht
± 2 min

Schade bij whiplashklachten, neurologische expertise is relevant

Neurologische expertise is wel degelijk een logische en relevante stap in de schadeafwikkeling bij whiplashachtige klachten. Dit blijkt uit een recent oordeel van de rechtbank Rotterdam.

Whiplash schade: Neurologisch onderzoek

Bij (whiplash)letselschade hebben partijen (meestal een benadeelde en de aansprakelijkheidsverzekeraar) regelmatig een meningsverschil over whiplash klachten en het causaal verband. Aan neurologen kan in dit soort situaties worden gevraagd onderzoek te doen naar de gestelde klachten. Echter, de huidige richtlijnen voor neurologen zouden voor benadeelden aanleiding zijn om nut en noodzaak van neurologisch onderzoek bij whiplashachtige klachten in twijfel te trekken. Deze eenzijdige benadering van het nut van een neurologische expertise wordt meestal ingekleed met een beroep op het arrest ‘Zwolsche Algemeene / De Greef’ zoals dit voor de letselschadepraktijk toonaangevende arrest van de Hoge Raad uit 2001 meestal wordt aangeduid.

Nieuwe inzichten

Het oordeel van de rechtbank Rotterdam (van 11 april 2016) biedt echter nieuwe inzichten, zo is onder meer te lezen in het artikel: 'De whiplashjurisprudentie en artikel 7:658 BW' op AMweb. Uit het oordeel blijkt dat die twijfel ongegrond is. Neurologische expertise wordt gekwalificeerd als ‘een logische en relevante stap in de schadeafwikkeling’.

Uitspraak Rechtbank Rotterdam

De uitspraak van de rechtbank Rotterdam werd gedaan in het kader van een verzoekschriftprocedure. Partij in die procedure waren een slachtoffer van een aanrijding (de benadeelde) en de aansprakelijke WAM-verzekeraar van het motorvoertuig dat de benadeelde had aangereden. De verzekeraar had deze procedure ingesteld met het verzoek een neuroloog als deskundige te benoemen. Op basis daarvan zou kunnen worden beoordeeld of de door de benadeelde gestelde whiplashklachten (nek- en rugklachten) aanwezig waren en het gevolg waren van de aanrijding.

Niet-objectiveerbaar letsel

De benadeelde verweerde zich tegen dat verzoek met het argument dat een neurologisch onderzoek niet zinvol zou zijn omdat er sprake is van niet-objectiveerbaar letsel. Een neuroloog kan op grond van de huidige richtlijnen niet anders concluderen dan tot een percentage van nul procent blijvende invaliditeit, waardoor een neurologische expertise achterwege kan blijven, aldus de benadeelde.

Opbrengsten medisch neurologisch onderzoek

De rechtbank heeft de benadeelde hier niet in gevolgd en heeft als volgt geoordeeld: “Het is juist dat – indien inderdaad geen medische grond wordt gevonden – de neuroloog op basis van de huidige richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie geen percentage blijvende invaliditeit kan noemen. Op dat punt zal een neurologische expertise partijen dan niet direct verder helpen. Daar staat tegenover dat een medisch (neurologisch) onderzoek het volgende zal opleveren:

• uitsluitsel bieden of er inderdaad sprake is van niet-objectiveerbare nekklachten;
een vergelijking van de nekklachten vóór en na het ongeval (door [verweersters] is niet betwist dat ten aanzien van de nekklachten sprake is van pre-existentie) en de mate en duur van verergering hiervan na het ongeval;
• een oordeel over de vraag:
>of de klachten aanwezig, reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend, en niet overdreven zijn (als geen sprake is van objectiveerbare klachten)
> in hoeverre sprake is (geweest) van beperkingen als gevolg van het bij [verweersters] vastgestelde, maar niet-ongevalsgerelateerde carpaal tunnelsyndroom;
> in hoeverre de rugklachten het gevolg zijn van het ongeval (en niet van bijvoorbeeld slijtage). Voor onderzoek naar dit laatste onderdeel zou een orthopeed moeten worden geraadpleegd.

Logische stap

Kortom: een neurologische expertise blijkt wel een logische en relevante stap in de schadeafwikkeling, ook als hierbij geen percentage blijvende invaliditeit vastgesteld kan worden. Het neurologisch onderzoek zal meer duidelijkheid bieden over het bestaan van medische causaliteit en, als deze – ook na eventueel nader onderzoek – niet aangenomen kan worden, aanknopingspunten voor de beoordeling van de juridische causaliteit. Ook zal het onderzoek meer inzicht geven in de situatie vóór en na het ongeval en de rol van externe factoren.

Kijk voor het gehele artikel op: AMweb

Meer informatie over neurologische expertise bij whiplashklachten? Neem contact op met een van de specialisten van Letselschade.nl.