Terug naar overzicht
± min

Schokschade en Affectieschade

Wat is schokschade?

Schokschade is eigen psychisch letsel ten gevolge van het ondergaan of de confrontatie met een ernstig ongeval.

Affectieschade, wat is het?

Affectieschade is de gederfde levensvreugde van de kring van naasten, zoals, partners, ouders, familieleden en nabestaanden die door het letsel of verdriet waarvoor een ander aansprakelijk is, aansprak zouden kunnen maken op smartengeld zoals in de meeste ons omringende landen.

In het bekende Baby Joost arrest, werd een vorderingrecht voor het leed dat de ouders ondervonden afgewezen door het Hof, nu hun kindje door een medische fout van een geringe medische ingreep, zwaar lichamelijk en geestelijk gehandicapt raakte, terwijl eerder de rechtbank smartengeld aan de ouders toewees voor het leed dat de ouders daarbij ondervonden.

Het gaat dan meer om erkenning van uw verdriet dan dat het werkelijk een vergoeding is voor uw volledige en materiële en immateriële schade. Het wetsvoorstel noemt een bedrag van €10.000,- als vergoeding voor het leed en verdriet, maar men dient dan wel te behoren tot een beperkte groep van gerechtigden.

Uit de Telgeraaf van 9 Ddecember 2004
Donner: Veroorzaker ongeluk moet meer smartengeld betalen
door Alexandra van den Bos

AMSTERDAM - Familieleden of naasten die een ernstig gewond slachtoffer van een verkeersongeluk of een misdrijf verzorgen, krijgen meer mogelijkheden om hun inkomensschade op de dader te verhalen. Ook komen straks meer verwanten in aanmerking voor smartengeld.

Een familielid dat bijvoorbeeld een zwaargewond verkeersslachtoffer verpleegt, kan in de toekomst een volledige vergoeding krijgen als hij zijn baan heeft opgezegd. Minister Donner van Justitie overweegt de wet op dit punt aan te passen, zodat de veroorzakers van de schade dieper in de buidel moeten tasten.

De PvdA heeft hierop aangedrongen omdat volgens haar de huidige mogelijkheden voor een schadevergoeding te beperkt zijn. Volgens de regels die nu gelden, wordt de inkomensschade vergoed tot maximaal de kosten van professionele hulp die men uitspaart. Maar als een familielid of een naaste langdurig gaat verzorgen en daardoor zijn baan moet opzeggen en ook carrièrekansen mist, is de inkomensschade veel groter.

De keuze van verwanten om hun baan op te zeggen en de verplegende taken op zich te nemen verdient volgens de minister 'eerbiediging en respect'.