Terug naar overzicht
± min

Senaat wil onderzoek vergoeding affectieschade afwachten

Eerste Kamer. 13 september 2006.

Vanuit de Kamer is op dinsdag 12 september 2006 kritisch gereageerd op het wetsvoorstel van minister Donner dat de vergoeding van immateriële schade aan familieleden en andere naasten van een slachtoffer van een misdrijf mogelijk moet maken.

De minister verzocht de Kamer, aan het eind van het debat, de behandeling van het wetsvoorstel aan te houden tot de resultaten beschikbaar zijn van een onderzoek dat behulpzaam moet zijn om een goede hoogte van deze vergoeding voor affectieschade vast te kunnen stellen. Daartoe aangespoord door de fracties van VVD, CDA en PvdA zal hij de onderzoeksvragen verbreden om ook antwoorden te kunnen geven op vragen die in het debat werden opgeworpen.

Noot redactie:
Wat is affectieschade?
Immateriële schade in de vorm van verdriet om verlies of letsel van een partner of naast familielid van een slachtoffer van een ongeval. Affectieschade is het verdriet dat naasten hebben om het overlijden of het ernstig letsel van het slachtoffer.