Terug naar overzicht
Marijke van Veenen Marijke van Veenen
± 0 min

Skiongeval met letselschade; beoordeeld als sport-en-spel risico, vordering afgewezen

Recentelijk heeft het Hof te Leeuwarden een arrest gewezen inzake een skiongeval tussen broers. Twee broers en een neef skien een week lang samen, waarbij zij telkens achter elkaar aan skiën in wisselende volgorde en op wisselende afstanden. Op een dag moet een van de broers die op dat moment in het midden skiet, plotseling uitwijken voor een jongen die op nog slechts een ski zijn pad kruist. Bij zijn uitwijkmanoeuvre raakt hij zijn broer die op dat moment voor op skiet. Beide broers komen ten val en de voorste broer loopt hierbij letselschade op. Laatstgenoemde spreekt zijn achteropkomende broer en diens aansprakelijkheidsverzekeraar aan tot schadevergoeding. Hij beroept zich daarbij op de regels van de Fédération Internationale du Ski (de zogenaamde FIS-regels), die onder meer bepalen dat iedere skiër te allen tijde moet kunnen stoppen of uitwijken en dat de van achteren komende skiër de skiërs voor zich niet in gevaar mag brengen.

Het hof wijst de vordering evenals de rechtbank af. Het hof oordeelt dat de FIS-regels een nadere uitwerking behelzen van de voor skiërs geldende zorgvuldigheidsnorm. Dat betekent niet dat de enkele overtreding van deze regels met zich brengt dat onzorgvuldig is gehandeld. Het hof hecht belang aan het feit dat de broers en hun neef al dagen samen skieden in steeds wisselende volgorde. In hun onderlinge verhouding was sprake van een sport- en spelsituatie, waarbij minder snel kan worden aangenomen dat een van de deelnemers jegens een andere deelnemer onrechtmatig heeft gehandeld.

De deelnemers hebben tot op zekere hoogte gevaarlijke, slecht gecoördineerde, verkeerd getimede of onvoldoende doordachte gedragingen van elkaar te verwachten. Of de achteropkomende broer onrechtmatig heeft gehandeld is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval, waarvan de FIS-regels er een van zijn. Vastgesteld wordt dat de achteropkomende broer zijn snelheid had aangepast aan de omstandigheden op de piste. Mocht hij onvoldoende afstand hebben gehouden tot zijn broer, dan heeft hij wellicht onvoorzichtig gehandeld, maar niet onzorgvuldig. De broers en neef skieden geregeld met een tussenruimte van slechts enkele meters. De aangeskiede broer moest dan 00k verwachten dat zijn broer hem op korte afstand volgde.

Bron: AMRecht en rechtspraak.nl