Terug naar overzicht
± min

Smartengeld

Smartengeld dient ter vergoeding van immateriële schade. Bij verwondingen of overlijden is er in de regel ook materiële schade. Voorbeelden daarvan kunnen zijn de reparatiekosten van de auto, het inkomensverlies, kosten van de uitvaart of die van extra huishoudelijke hulp. Verhalen van smartengeld kan alleen als er een aansprakelijke tegenpartij is. De automobilist die in een moment van onoplettendheid tegen een boom rijdt, heeft geen aansprakelijke tegenpartij en kan dus geen smartengeld claimen. Zijn gewonde inzittenden wel.

Wat is smartengeld?

Smartengeld is een vergoeding voor pijn, verdriet en 'verlies van levensvreugde'. Natuurlijk is leed moeilijk uit te drukken in geld. Bij het bepalen van de hoogte van smartengeld zijn onder meer de volgende factoren van belang:

  • de ernst van het letsel
  • de duur van de (ziekenhuis)opname
  • de blijvende gevolgen van het ongeval
  • verminkingen en ontsieringen
  • de psychische gevolgen

Ook leeftijd en beroep kunnen van invloed zijn. Veel factoren spelen dus een rol bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld. Het is dan ook van groot belang dat slachtoffers hierover bij deskundigen advies vragen.

Aanrijding met letsel

Wanneer u bij een aanrijding letsel hebt opgelopen, ook al is dit maar een lichte verwonding, moet de verzekering van de aansprakelijke partij aan u een smartengeld uitkeren. Als een tegenpartij met een aanbod komt, is het voor u als slachtoffer vaak heel moeilijk zelf te beoordelen of dit bedrag acceptabel is. U kunt nu eenmaal niet zeggen dat u voor € 500 pijn geleden heeft. De ANWB Verkeersslachtofferlijn kan u gratis individueel advies geven.

Smartengeld vergoeding

Smartengeld is apart geregeld in het Nederlandse recht, met name wanneer er lichamelijk (of soms geestelijk) letsel is toegebracht. Het is een vergoeding die tot doel heeft de geleden pijn, ellende en 'derving van levensvreugde' goed te maken. Omdat het letsel uiteraard niet ongedaan kan worden gemaakt, kunt u een vergoeding in geld claimen.

De hoogte van de vergoeding is onder meer afhankelijk van het soort letsel, de duur hiervan en de mate van genezing. Met name het percentage blijvende invaliditeit is bepalend. Zo zal iemand die na twee weken weer helemaal geneest van een lichte hersenschudding een veel lagere uitkering krijgen dan een slachtoffer die de rest van zijn leven de gevolgen draagt van een beenamputatie. Een idee over de bedragen die in Nederland door rechters worden toegewezen kunt u vinden in onderstaande rechtshulpwijzer.

Ook is er een wetsvoorstel in de maak dat in de toekomst smartengeld mogelijk maakt voor naasten van ernstig gewonden en nabestaanden van overledenen. Helaas is dit wetsvoorstel door de Eerste Kamer op de lange baan gezet en dit zal voorlopig niet worden ingevoerd.