Terug naar overzicht
± min

Smartengeld benoemd

Smartengeld ook wel eens genoemd;

 • immateriële schade
 • niet vermogensrechtelijke schade
 • ideële schade
 • anders dan vermogensschade
 • niet vermogensschade
 • niet materiële schade
 • extrapatrimoniale schade
 • morele schade
 • ander nadeel
 • niet-economische schade
 • onstoffelijke schade
 • niet in geld meetbare vermindering van het welzijn

Allemaal toch verwarrend als dan blijkt dat het om hetzelfde begrip, namelijk smartengeld gaat.