Terug naar overzicht
± min

Smartengeld - geestelijk letsel

Geestelijk letsel

Psychische schade zal door een psycholoog of een psychiater moeten worden vastgesteld. Psychisch onbehagen en ergernis zijn onvoldoende om te worden aangemerkt als aantasting van de persoon.

Een voorbeeld waar in 1997 geestelijk letsel werd toegewezen door de Hoge Raad was waarin de teloorgang van een levenswerk in de vorm van een familiebedrijf, waardoor aandeelhouders psychisch beschadigd waren en zich daarvoor onder behandeling stelden van een psychiater, aangegeven dat indien dat vast komt te staan, voldoende is voor de toewijzing van een vergoeding voor immateriële schade.

Geestelijk letsel langdurig

Angst en verdriet zijn in het mensenleven 'normale' verschijnselen, echter niet als er langdurige verschijnselen van herbelening, langdurige depressies; apathie; ernstige slaapstoornissen; nachtmerries; geheugenstoornissen; overgevoeligheid; schuldgevoelens; besmettingsangst voor het HIV-virus of asbestose; seksueel misbruik; langdurig ongewenste intimiteiten etc. leiden tot posttraumatische stoornissen tengevolge van het ondergaan van bepaalde schokkende gebeurtenissen en door een deskundige vast te stellen psychische schade dat er sprake zal zijn van een aantasting van de persoon.