Terug naar overzicht
± min

Smartengeld: Inbreuk op persoonlijke levenssfeer door observatie particulier recherchebureau.

Rechtspraak.nl - 21-07-2009.

Waneer een alimentatiegerechtigde betwist dat er sprake is van een ‘samenleven met een ander als waren zij gehuwd’ in de zin van art. 1:160 BW, ontkomt de alimentatieplichtige - teneinde het bewijs van dat samenleven te kunnen leveren - bijna niet aan het (laten) observeren van de (woning van de) alimentatiegerechtigde en/of de vermoedelijke nieuwe partner.

Particuliere onderzoeksbureaus dienen bij observatie de toepasselijke zorgvuldigheidsnormen in acht te nemen, waaronder de normen in de Privacygedragscode particuliere onderzoeksbureaus. Gezien de duur en frequentie van de observaties door gedaagde, alsmede de gedetailleerde inhoud van rapportages, heeft gedaagde die normen geschonden, hetgeen in casu een niet toelaatbare inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van eiser oplevert.