Terug naar overzicht
± min

Smartengeld wordt vastgesteld naar redelijkheid

Het smartengeld wordt vastgesteld naar redelijkheid en billijkheid. Het laatste zal beteken dat rekening zal moeten worden met alle omstandigheden van het specifieke geval. Ook zal rekening worden gehouden met de schuldvraag en de economische omstandigheden van de tegenpartij.

In de praktijk wordt gezocht naar aanknopingspunten uit de eerdere rechtspraak en de jurisprudentie, welke laatste steeds een weg zoekt naar datgene wat redelijk en billijk en aansluiting tracht te vinden bij de huidige maatschappelijk normen en waarden.

In Nederland wordt de redelijkheid en ook de ontwikkelingen in de buurlanden gevolgd.