Terug naar overzicht
± min

Sneller hulp bij invaliden en ernstig zieken.

november 2009 - Mensen met een handicap of mensen die ernstig ziek zijn moet het eenvoudiger worden om in een verzorgingshuis te worden opgenomen Voorheen diende men steeds aan te tonen dat men deze zorg nodig had. Het gaat hierbij om mensen die in ernstige mate dementerend zijn of een zware handicap hebben of om mensen met de ziekte van Huntington (neurologische aandoening) of om kinderen die ernstig ziek zijn.

Het bovenstaande maakte staatssecretaris Jet Bussemaker van Volksgezondeheid vandaag bekend aan de Tweede Kamer. Jarenlang wordt er geklaagd over de complexe en tijdverslindende en bureaucratische manier waarop AWBZ aanvragen moeten worden ingediend en de manier waarop de beoordelingen plaatsvinden.

Kort samengevat houdt de wijziging in dat het CIZ, het instituut die de beoordelingen uitvoert, voor de mensen die niet meer beter zullen worden, het advies van een arts of verpleegkundige moeten overnemen. Het gaat er dan ook om dat deze beoordeling slechts één keer gedaan wordt. Het is natuurlijk van de zotte dat een verstandelijk gehandicapte elke vijf jaar de handicap opnieuw moest laten vaststellen. Jet Bussemaker noemde dit 'een zinloze en overbodige exercitie!'.

Door deze wijziging kunnen zorgaanbieders, maar ook artsen, voor meer patiënten en cliënten zelf richting het CIZ aangeven welke zorg de hulpbehoevende nodig heeft. Dit advies kan dan door het CIZ worden overgenomen; daar waar het gaat om adviezen van artsen en instellingen die bewezen goede adviezen hebben gegeven. Door het CIZ kan steekproefsgewijs controle worden uitgevoerd of mensen wel die hulp krijgen waar zij recht op hebben. Jet Bussemaker denkt er over na bij het gebruik er van een vragenformulier in digitale vorm verplicht te stellen.