Terug naar overzicht
± min

Sport & spel en letsel

Vuistregels bij sport & spel en letsel :

Een bokser met een blauw oog kan zijn opponent niet zo snel aansprakelijk stellen voor het bekomen oogletsel, als met dezelfde krachtige vuist wordt uitgehaald naar een toeschouwer buiten de ring. Wel als er bijvoorbeeld een stuk uit het oor wordt gebeten, dat niet binnen de gedragingen of spelregels van een bokswedstrijd hoort en als handeling, zodanig onrechtmatig zal zijn.

Binnen de touwen wordt de gedraging volgens de regels van het spel getolereerd en wordt de gedraging in het kader van de sportuitoefening minder snel als onrechtmatig gekwalificeerd dan daarbuiten het geval zou zijn. (tennisbal-arrest)

Maatgevend en van belang zal zijn, of een gedraging of handeling tegen de geest van het spel indruist en zodanig als onsportief moet worden aangemerkt en met recht de verontwaardiging van de andere spelers en toeschouwers opwekt en bovendien sprake kan zijn van een bepaalde hardheid die uitgaat boven hetgeen bij de desbetreffende sport op het feitelijke beoefende niveau als acceptabel geldt.

Het zal te ver voeren om te zeggen dat geen rekening mag worden gehouden met de individuele kwaliteiten en kennis van de speler of sporter. Van een topsporter mag immers verwacht worden dat deze in het algemeen over meer techniek en bekwaamheden beschikt dan een recreant of amateur sporter, waarbij de laatste minder snel dezelfde onrechtmatigheid wordt aangenomen als bij de topsporter, die vaak door ervaring en routine de risico's van de sport of het spel, geacht wordt deze beter te kennen dan de recreant of amateur sporter.

De specifieke normen en regels die tussen sporters gelden zijn andere dan die betrekking hebben op een sportclub of vereniging die verantwoordelijk zijn voor het te houden toezicht en voorzorgsmaatregelen die van belang zijn voor de veiligheid van de deelnemers en dat van de toeschouwers. In tegenstelling tot de specifieke normen en regels die tussen sporters gelden worden aan de verantwoordelijken van een sportclub of vereniging juist strenge eisen gesteld. (turnvereniging-arrest; modder-bak-arrest; wielerronde arrest)