Terug naar overzicht
± min

'Stuiting van de verjaring'

Door een schriftelijke aanmaning of een schriftelijke mededeling, kan de benadeelde ondubbelzinnig diens vorderingsrecht veiligstellen en als het ware wordt daarmee de lopende of de binnenkort te verwachten verjaring afgebroken en begint een nieuwe verjaringstermijn te lopen.

Met de stuitingshandeling wordt beoogd aan de schadeplichtige partij een waarschuwend signaal af te geven, om rekening te houden met nog in te stellen rechtsvorderingen tot schadevergoeding.

Vormen van stuiting
Stuiting als dat blijkt uit een daad van rechtsvervolging;
- schriftelijke mededeling of aanmaning;
- door erkenning.