Terug naar overzicht
± min

Toekomst & promotie etc.

Carrièreplanning, referentiekaders; cijferlijsten; studieresultaten; c.v. Lijsten; vooropleiding, diploma's; gevolgde cursussen; activiteiten buiten het werk, personeelsbeoordelingen; promotie kan in de schadeberekening worden meegenomen.

Als kan worden overlegd dat promotie in de redelijke lijn der verwachtingen heeft gelegen; immers zullen de meeste mensen niet het hele leven op hetzelfde niveau blijven; kan er een vergelijking worden gemaakt met collega's, die men maatman - of maatvrouw noemt; kan men een vergelijking maken met hetgeen in de specifieke branche gebruikelijk is; zijn er andere factoren minder gebruikelijk dan zullen deze aantoonbaar dienen te zijn, anders zal men uitgaan van gemiddelden of er moeten duidelijke aanwijzingen zijn dat er beneden het gemiddelde zal moeten worden beoordeeld.

Het is geen 'glazenbol' waarin de toekomst valt af te lezen, doch zal de redelijkheid en de billijkheid en datgene wat in de maatschappij betamelijk is als richtsnoer dienen te worden genomen.